Name Nov 30 Dec 1 Dec 2 Dec 3 Dec 4 Dec 5 Dec 6
002 AU Passport, Visa, DL and Medicare green green green green green green green
003 AU Residential green green green green green green green
004 NZ Credit Bureau green green green green green green green
006 MY Credit Bureau green green green green green green green
007 PH National ID red green green green green green green
008 Watchlist AML green green yellow green green green green
009 All Global Services green green green green green green green
010 Indonesia National ID green green green green green green green
011 Malaysia National ID green green green green green green green
Data Zoo China Services green green green green green green green
Page 1 of 1